16. Animationsfilter

16.1. Introduktion

Figur 17.420. Menyn för animationsfilter

Menyn för animationsfilter

Dessa är animeringshjälpfunktioner som låter dig visa och optimera dina animationer (genom att minska deras storlek). Vi har samlat filtren Optimera (Skillnad) och Optimera (för GIF) tillsammans eftersom det inte skiljer så mycket mellan dem.