7.21. The Reverse Layer Order command

Detta kommando är självförklarande.

7.21.1. Aktivera kommandot

  • From the image Menu through: LayersStackReverse Layer Order.