16.3. Inbränning

16.3.1. Översikt

Figur 17.424. Exempel för filtret Inbränning: ursprunglig bild

Exempel för filtret ”Inbränning”: ursprunglig bild

Ogenomskinligt bakgrundslager och förgrundslager med transparens


Figur 17.425. Exempel för filtret Inbränning: filter tillämpat

Exempel för filtret ”Inbränning”: filter tillämpat

Resulterande bild med 8 bildrutor (beroende på storlek och hastighet)


16.3.2. Aktivera filtret

Detta filter hittas i bildfönstermenyn under FilterAnimationInbränning….

16.3.3. Alternativ

Figur 17.426. Alternativ för Inbränning

Alternativ för ”Inbränning”

Glödfärg

Kvarstår att skriva

Utfasning

Kvarstår att skriva

Utfasningsbredd

Kvarstår att skriva

Koronabredd

Kvarstår att skriva

Efterglöd

Kvarstår att skriva

Lägg till glöd

Kvarstår att skriva

Förbered för GIF

Kvarstår att skriva

Hastighet (bildpunkter/bildruta)

Kvarstår att skriva