8.49. Färgkubsanalys

8.49.1. Översiktsvy

Figur 16.232. Exempel för filtret Färgkub

Exempel för filtret ”Färgkub”

Ursprunglig bild

Exempel för filtret ”Färgkub”

Filtret Färgkubsanalys tillämpat


Informationen har minskat sen GIMP 2.4: storlek och färgantal för det aktiva lagret.

8.49.2. Aktivera filtret

Du hittar filtret i bildfönstrets meny under FärgerInfoFärgkubsanalys.