8.52. Färgkubsanalys

8.52.1. Översiktsvy

Figur 16.246. Exempel för filtret Färgkub

Exempel för filtret ”Färgkub”

Ursprunglig bild

Exempel för filtret ”Färgkub”

Filtret Färgkubsanalys tillämpat


Detta kommando visar information om din bild. Det räknar antalet unika färger i bilden och visar också bildens dimensioner. Förutom detta visar det vad den främsta färganvändningen är, från de ljusare områdena i bilden till de mörkare.

8.52.2. Aktivera filtret

Du hittar filtret i bildfönstrets meny under FärgerInfoFärgkubsanalys.