5. Visa-menyn

5.1. Introduction to the View Menu

Figur 16.49. Innehållet i Visa-menyn

Innehållet i Visa-menyn

Detta avsnitt beskriver menyn Visa, som innehåller kommandon som påverkar synligheten för bilden och olika element i gränssnittet.

[Notera] Notera

Förutom de kommandon som beskrivs här kan du också hitta andra poster i menyn. De är inte en del av GIMP utan har lagts till av tillägg (insticksmoduler). Du kan hitta information om funktionaliteten för en insticksmodul genom att se dess dokumentation.