2. Vanliga orsaker till att GIMP inte svarar

2.1. Det finns en flytande markering

Figur 4.1. Dialogrutan Lager som visar en flytande markering.

Dialogrutan Lager som visar en flytande markering.

Showing a floating selection that can be anchored ( Ctrl+H) or turned into a new layer ( Shift+Ctrl+N).


Känns igen på: Om det finns en flytande markering är många åtgärder omöjliga innan det flytande området har förankrats. För att kontrollera, titta på dialogrutan Lager, kortkommandot Ctrl+L (säkerställ att den är inställd på bilden som du arbetar på) och se om det översta lagret kallas Flytande markering.

Lösning: Högerklicka på den flytande markeringen för att öppna menyn Lager och välj antingen Förankra lager (kortkommandot Ctrl+H) för att förankra den flytande markeringen till lagret under den, eller konvertera den till ett vanligt lager genom att välja Till nytt lager (kortkommandot Skift+Ctrl+N). Se Flytande markeringar om du behöver mer hjälp med hur du gör detta.