2.2. Markeringen är dold

Figur 4.2. Kryssa i ”Visa markering”

Kryssa i ”Visa markering”

Se i menyn Visa till att ”Visa markering” är ikryssat.


Känns igen på: Om detta är problemet kommer att bara läsa detta troligen ha fått dig att inse det, men för att förklara i alla fall: ibland är den vandrande linjen som ger konturen för markeringen irriterande eftersom den gör det svårt att se viktiga detaljer i bilden, så GIMP ger dig alternativet att dölja markeringen genom att avmarkera Visa markering i menyn Visa. Det är dock lätt att glömma att du gjort detta.

Lösning: Om detta inte ringde någon klocka så är det inte problemet, och om det gjorde det så vet du troligen hur du fixar det, för det händer inte om du inte uttryckligen har valt det. Men i vilket fall: gå bara till menyn Visa för bilden, och om Visa markering inte är ikryssad, klicka på den.