5.2. Exempel

Figur 3.52. Exempel I

Exempel I

Ställ in Dynamik till Color From Gradient och ställ in Färgalternativ till Incandescent. Ställ under Toningsalternativ in Upprepa till Trunkera. Beroende på storleken på din underliggande bild kan du även vilja ändra Toningslängd.

Exempel I

Välj verktyget Klona och sätt källan till mönstret Maple Leaves.


Figur 3.53. Exempel II

Exempel II

Använd FilterRenderaMönsterRutnät för att skapa ett rutnät. Använd smetningsverktyget för att rita en linje med en något större borste.

Exempel II

Använd FilterRenderaBrusPlasma för att skapa det häftiga plasmamolnet. Använd suddgummiverktyget med en kvadratisk pensel för att rita en linje.


Figur 3.54. Exempel III

Exempel III

Använd rektangelmarkeringsverktyget för att markera en rektangel, och fyll sedan markeringen med ljusblå färg. Välj verktyget skugga/efterbelys. Ställ in typen till Skugga och måla längs den övre och vänstra sidan med en lagom stor pensel. Ställ in typen till Efterbelys och måla längs den nedre och högra sidan.