2.5. Den aktiva ritytan är transparent

Figur 4.5. Lagrets opacitet inställd till noll

Lagrets opacitet inställd till noll

Dialogen Lager med opaciteten inställd till noll för det aktiva lagret.


Känns igen på: När opaciteten för ett lager är 0 kan du inte se något som du målar på det. Titta på skjutreglaget Opacitet högst upp i dialogen Lager och kontrollera värdet intill det. Om det är 0 eller något annat väldigt lågt värde så är detta ditt problem.

Lösning: Flytta eller klicka på skjutreglaget för att ändra det till det önskade värdet.