4. Markera-menyn

4.1. Introduktion till Markera-menyn

Figur 16.30. Innehållet i Markera-menyn

Innehållet i ”Markera”-menyn

Detta avsnitt förklarar kommandona i Markera-menyn i bildmenyraden.

[Notera] Notera

Förutom de kommandon som beskrivs här kan du också hitta andra poster i menyn. De är inte en del av GIMP utan har lagts till av tillägg (insticksmoduler). Du kan hitta information om funktionaliteten för en insticksmodul genom att se dess dokumentation.