8.16. Jämna ut

Kommandot Jämna ut justerar automatiskt färgers ljusstyrka över det aktiva lagret så att histogrammet för intensitetskanalen är så utplattat som möjligt, d.v.s. att varje möjligt värde för ljusstyrka används i ungefär lika många bildpunkter som alla andra värden. Du kan se i histogrammen i exemplet nedan att bildpunktsfärger som dyker upp ofta i bilden sträcks ut mer ifrån varandra än bildpunktsfärger som sällan dyker upp. Kommandots resultat kan variera en hel del. Ibland fungerar Jämna ut mycket bra för att förstärka kontrasten i en bild, och tar fram detaljer som var svåra att se förut. Andra gånger ser resultaten mycket dåliga ut. Det är en väldigt kraftfull operation och värd att testa för att se om den förbättrar din bild. Den fungerar på lager från bilder i RGB eller gråskala. Ifall bilden är indexerad så är menyobjektet inaktiverat.

8.16.1. Aktivera kommandot

Du kan komma åt kommandot från bildens menyrad genom FärgerAutoJämna ut

8.16.2. Exempel för Jämna ut

Figur 16.178. Ursprunglig bild

Ursprunglig bild

Det aktiva lagret och dess röda, gröna och blå histogram före Jämna ut.


Figur 16.179. Bilden efter kommandot

Bilden efter kommandot

Det aktiva lagret och dess röda, gröna och blå histogram efter behandling.

Histogramutsträckning skapar hål mellan bildpunktskolumner vilket ger dem ett randigt utseende: färger som ofta förekommer sträcks ut.