6. Bild-menyn

6.1. Overview

Figur 16.63. The Contents of the Image Menu

The Contents of the ”Image” Menu

The Image menu contains commands which use or affect the entire image in some way, not just the active layer or some other specific part of the image.

[Notera] Notera

Förutom de kommandon som beskrivs här kan du också hitta andra poster i menyn. De är inte en del av GIMP utan har lagts till av tillägg (insticksmoduler). Du kan hitta information om funktionaliteten för en insticksmodul genom att se dess dokumentation.