8.33. Sepia

8.33.1. Översikt

Figur 16.211. Exempel för filtret Sepia

Exempel för filtret ”Sepia”

Ursprunglig bild

Exempel för filtret ”Sepia”

Filtret Sepia tillämpat


Sepiafiltret imiterar sepiatoning för att skapa en svartvit bild med en varm brunaktig ton.

8.33.2. Aktivera filtret

Du kan hitta detta kommando genom FärgerAvmättaSepia….

8.33.3. Alternativ

Figur 16.212. Alternativ för Sepia

Alternativ för ”Sepia”

Effektstyrka

This slider lets you control how much the effect blends into the original image. 0.000 is no effect at all, 1.000 is completely replacing the image with its sepia-toned version.

sRGB

This checkbox allows you processing the image in either sRGB gamma-corrected (checked) or linear (unchecked) color space.