8.33. Sepia

8.33.1. Översikt

Figur 16.211. Exempel för filtret Sepia

Exempel för filtret ”Sepia”

Ursprunglig bild

Exempel för filtret ”Sepia”

Filtret Sepia tillämpat


Sepiafiltret imiterar sepiatoning för att skapa en svartvit bild med en varm brunaktig ton.

8.33.2. Aktivera filtret

Du kan hitta detta kommando genom FärgerAvmättaSepia….

8.33.3. Alternativ

Figur 16.212. Alternativ för Sepia

Alternativ för ”Sepia”

Effektstyrka

Detta skjutreglage låter dig styra hur mycket effekten blandas med den ursprungliga bilden. 0,000 är ingen effekt alls, 1,000 ersätter helt bilden med sin sepiatonade version.

sRGB

Denna kryssruta låter dig bearbeta bilden i antingen sRGB-gammakorrigerad färgrymd (ikryssad) eller linjär färgrymd (omarkerad).