7.8. Spread

7.8.1. Översikt

Figur 17.152. Example of applying the Spread filter

Example of applying the Spread filter

Ursprunglig bild

Example of applying the Spread filter

Filter Spread applied


The Spread filter swaps each pixel in the active layer or selection with another randomly chosen pixel by a user specified amount. It works on color transitions, not on plain color areas. No new color is introduced.

7.8.2. Aktivera filtret

You can find this filter through FiltersNoiseSpread….

7.8.3. Alternativ

Figur 17.153. Spread filter options

”Spread” filter options

Presets, Preview, Split view
[Notera] Notera

Dessa alternativ beskrivs i Avsnitt 2, ”Gemensamma funktioner”.

Horizontal, Vertical

You can set the distance that pixels will be moved along Horizontal and Vertical axis. The axis can be locked by clicking the Chain icon.

Random seed

Controls randomness of spreading. If the same random seed in the same situation is used, the filter produces exactly the same results. A different random seed produces different results. Random seed can be entered manually or generated randomly by pressing New Seed button.

Clipping

Resultatet av detta filer kan vara större än originalbilden. Med alternativet Justera kommer lagret automatiskt att ändra storlek som nödvändigt när filtret tillämpas. Med alternativet Klipp kommer resultatet att klippas till lagergränsen.