9.7. Erodera

9.7.1. Översikt

Figur 17.190. Tillämpa exempel för filtret Erodera

Tillämpa exempel för filtret Erodera

Ursprunglig bild

Tillämpa exempel för filtret Erodera

Filtret Erodera tillämpat


Detta filter breddar och bättrar på mörka områden i det aktiva lagret eller markeringen.

För varje bildpunkt i bilden för det bildpunktens intensitet (ljusstyrka) i takt med den lägsta intensiteten (den mörkaste) av de 8 grannbildpunkterna (3×3-matris). Så en mörk bildpunkt läggs till runt mörka områden. En isolerad bildpunkt på en ljusare bakgrund kommer ändras till en stor bildpunkt, bestående av 9 bildpunkter, och det kommer skapa lite brus i bilden.

I denna bild har den studerade bildpunkten en röd kant och den studerade matrisen har en grön kant. Jag hoppas att du har förstått hur du fortsätter med processen och får ett block på 3×3 bildpunkter: när bildpunkten I är inuti den gröna kanten blir den studerade bildpunkten svart.

Ett större mörkt område kommer expandera med en bildpunkt i alla riktningar:

Filtret tillämpades tre gånger.

I komplexa bilder breddas och förbättras ljusa områden på samma sätt, och något pixelerade. Här tillämpades filtret tre gånger:

Om bakgrunden är mörkare än förgrunden kommer den förstås täcka hela bilden.

9.7.2. Aktivera filtret

Detta filter hittas i bildfönstermenyn under FilterAllmännaErodera.

9.7.3. Exempel

Figur 17.191. Erodera text

Erodera text