10. Kombineringsfilter

10.1. Introduktion

Kombinationsfiltren associerar två eller flera bilder till en ensam bild.