9.3. Avståndskarta

9.3.1. Översikt

Varje bildpunkt i bilden ersätts med ett gråvärde beroende på avståndet till närmaste hinderbildpunkt, allmänt en kantbildpunkt. Olika metoder kan användas för att beräkna avståndet.

9.3.2. Aktivera filtret

Detta filter hittas i bildfönstermenyn under FilterAllmännaAvståndskarta….

9.3.3. Alternativ

Figur 17.181. Alternativ för Avståndskarta

Alternativ för ”Avståndskarta”

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notera] Notera

Dessa alternativ beskrivs i Avsnitt 2, ”Gemensamma funktioner”.

Måttenhet

Måttenhet är en topologisk term. Tre metoder finns tillgängliga:

  • Euclidean default: the distance is a straight line.

  • Manhattan: avståndet är summan av de endimensionella avstånden längs X- och Y-axlarna.

  • Tjebysjov: avståndet är maximum av de endimensionella avstånden längs X- och Y-axlarna.

Edge handling

This defines how areas outside the input are considered when calculating distance. Choices are: Below threshold and Above threshold.

Tröskelvärde lågt

Standard är 0. Att öka detta värde väljer bildpunkter med högre ljusstyrka

Originalbild för exempel. Tröskelvärde lågt kommer stegvis ökas. Ljusstyrka: mörkröd = 0,070; ljusröd = 0,223; grön = 0,133

Figur 17.182. Exempel för Tröskelvärde lågt

Exempel för ”Tröskelvärde lågt”

Tröskelvärde lågt = 0: endast kantavstånd är synliga.

Exempel för ”Tröskelvärde lågt”

Tröskelvärde lågt = 0,070: mörkröd cirkel dyker upp.

Exempel för ”Tröskelvärde lågt”

Tröskelvärde lågt = 0,133: grön cirkel dyker upp.

Exempel för ”Tröskelvärde lågt”

Tröskelvärde lågt = 0,223: ljusröd cirkel dyker upp.


Tröskelvärde högt

Standard är 1. Att minska detta värde gör resultatet mörkare.

Gråskala medelvärdesbildning

Antal beräkningar för gråskalemedelvärde.

Normalisera

Detta alternativ är ikryssat som standard. Om du avmarkerar det så kommer inget brus att skapas.

Figur 17.183. Exempel för Normalisera

Exempel för ”Normalisera”

Alternativet Normalisera ikryssat.

Exempel för ”Normalisera”

Alternativet Normalisera avmarkerat.


9.3.4. Använda filtret Avståndskarta

Söker ett exempel som använder filtret Avståndskarta i bildbehandling…