8.2. Gaussisk differens

8.2.1. Översikt

Figur 17.164. Tillämpar exempel för filtret Gaussisk differens

Tillämpar exempel för filtret ”Gaussisk differens”

Ursprunglig bild

Tillämpar exempel för filtret ”Gaussisk differens”

Filtret Gaussisk differens tillämpat med radie 1 = 1,000 and radie 2 = 0,100.


Detta filter utför kantdetektering med den så kallade gaussisk differens-algoritmen (Difference of Gaussians), vilken arbetar genom att utföra två olika gaussiska oskärpor på bilden, med olika oskärperadie för varje, och subtraherar dem för att få resultatet. Denna algoritm används väldigt ofta i datorseende (kanske även i biologiskt seende!), och är ganska snabb för att det finns väldigt effektiva metoder för att utföra gaussiska oskärpor. De viktigaste parametrarna är oskärperadierna för de två gaussiska oskärporna. Det är troligen lättast att ställa in dem med förhandsvisningen, men det kan hjälpa till att veta att ökning av den mindre radien tenderar att ge kanter som ser tjockare ut, och att minska den större radien tenderar att öka tröskelvärdet för att identifiera något som en kant. I de flesta fall kommer du få finare resultat om Radie 2 är mindre än Radie 1, men inget hindrar dig från att vända på dem, och i situationer där du har en ljus figur på mörk bakgrund kan att vända på dem till och med förbättra resultatet.

8.2.2. Aktivera filtret

Detta filter hittas i huvudmenyn under FilterLeta kanterGaussisk differens….

8.2.3. Alternativ

Figur 17.165. Alternativ för filtret Gaussisk differens

Alternativ för filtret Gaussisk differens

Förinställningar, Indatatyp, Klippning, Toningsalternativ, Förhandsvisning, Dela vy
[Notera] Notera

Dessa alternativ beskrivs i Avsnitt 2, ”Gemensamma funktioner”.

Radie 1, Radie 2

Radie 1 och Radie 2 är de två oskärperadierna för de två gaussiska oskärporna. Om du vill producera något som ser ut som en teckning ger det i de flesta fall bättre resultat om du sätter Radie 2 mindre än Radie 1.