2.11. Suddgummit och penslar fungerar inte längre

Du har valt urklippspenseln och urklippet är tomt.

Figur 4.7. Tom urklippspensel

Tom urklippspensel

Känns igen på: Du försöker använda en pensel eller suddgummit men inget händer.

Lösning: Kontrollera penseldialogen för att se vilken pensel som används för tillfället. Om det är urklippspenseln och den visar en tom rektangel behöver du välja en annan pensel att använda.