2.6. Du försöka arbeta utanför lagret

Känns igen på: I GIMP behöver lager inte ha samma dimensioner som bilden: de kan vara större eller mindre. Om du försöker måla utanför ett lagers kanter händer ingenting. För att se om detta är fallet kan du leta efter en svart-och-gul-streckad rektangel som inte omsluter området som du försöker måla i.

Lösning: Du behöver förstora lagret. Det finns två kommandon nära botten på menyn Lager som kommer låta dig göra detta: Lagerstorlek som bilden som ställer in lagergränserna så de matchar bildkanterna, och Storlek på lagergräns som tar fram en dialogruta som låter dig ställa in lagerdimensionerna till vadhelst du önskar.