2.4. Den aktiva ritytan är inte synlig

Figur 4.4. Lagret är osynligt

Lagret är osynligt

Dialogrutan Lager med synligheten av för det aktiva lagret.


Känns igen på: Dialogrutan Lager ger dig förmågan att växla synligheten för varje lager. Titta på dialogrutan Lager och se om lagret du försöker arbeta på är aktivt (d.v.s. förmörkat) och har en ögonsymbol till vänster om sig. Om inte så är det detta som är ditt problem.

Lösning: Klicka på ditt avsedda mållager i dialogrutan Lager för att aktivera det om det inte är aktivt. Om inget av lagren är aktivt kan den aktiva ritytan vara en kanal — du kan ta en titt på dialogrutan Kanaler för att se. Detta ändrar dock inte lösningen. Klicka om ögonsymbolen inte är synlig i den vänstra kanten i dialogrutan Lager för att växla läge för den: detta bör göra lagret synligt. Se hjälpavsnittet för dialogrutan Lager om du behöver mer hjälp.