5.11. Decalaj

5.11.1. Prezentare generală

Fig. 17.74. Exemplu pentru filtrul Decalaj

Exemplu pentru filtrul Decalaj

Imagine originală

Exemplu pentru filtrul Decalaj

Filtrul Decalaj aplicat


Decalează toți pixelii unui rând, orizontal sau vertical, în stratul curent sau în selecția curentă, pe o distanță aleatoare și în limitele determinate.

5.11.2. Activarea filtrului

Puteți găsi acest filtru prin FiltreDistorsionareDecalajt….

5.11.3. Opțiuni

Fig. 17.75. Opțiuni de filtrare Decalaj

Opțiuni de filtrare „Decalaj”

Prestabiliri, previzualizare, vizualizare împărțită
[Notă] Notă

Aceste opțiuni sunt descrise în Secțiune 2, „Caracteristici obișnuite”.

Decalaj

Cu această opțiune, puteți stabili decalarea maximă, între 1 și 200 pixeli, sau într-o altă unitate de măsură.

Stânga: original..........Dreapta: decalaj = 100 orizontal

Direcția decalajului

Această opțiune stabilește direcția orizontal sau vertical.

Sămânță aleatoare

Decalarea este efectuată aleatoriu. Puteți schimba sămânța.

Tăirere

Rezultatul acestui filtru poate fi mai mare decât imaginea originală. Cu opțiunea implicită Ajustează, stratul va fi automat redimensionat după cum este necesar când filtrul este aplicat. Cu opțiunea Taie rezultatul va fi tăiat la limita stratului.