5.9. Coordonate polare

5.9.1. Prezentare generală

Fig. 17.68. Exemplu pentru filtrul coordonate polare

Exemplu pentru filtrul coordonate polare

Imagine originală

Exemplu pentru filtrul coordonate polare

Filtrul Coordonate polare aplicat


Acesta oferă o reprezentare circulară sau dreptunghiulară a imaginii cu toate posibilele stadii intermediare.

5.9.2. Activarea filtrului

Puteți găsi acest filtru prin FiltreDistorsionareCoordonate polare….

5.9.3. Opțiuni

Fig. 17.69. Opțiuni alte filtrului Coordonate polare

Opțiuni alte filtrului „Coordonate polare”

Prestabiliri, previzualizare, vizualizare împărțită
[Notă] Notă

Aceste opțiuni sunt descrise în Secțiune 2, „Caracteristici obișnuite”.

Adâncimea cercului în procente

Glisorul și caseta de intrare vă permit să stabiliți „circularitatea” de transformare, de la dreptunghi (0%) la cerc (100%).

Decalaj unghi

Această opțiune controlează unghiul de la care se va porni desenul, de la (0-359 °), și așa se transformă în jurul centrul de cerc.

Mapează invers

Când această opțiune este bifată, desenul va porni de la dreapta în loc de stânga.

Mapare de sus

Dacă nu este bifată, maparea va pune rândul de jos în mijloc și în rândul de sus din exterior. Dacă este bifat, va fi invers.

La polar

Dacă nu este bifată, imaginea va fi mapată circular într-un dreptunghi (efect ciudat). Dacă este bifată, imaginea va fi mapată într-un cerc.

X, Y

Aceste coordonate polare sunt active numai dacă opțiunea Alegeți mijlociu este debifată.

Alegeți mijlociu

Checked by default: origin center is at the middle of the layer. If unchecked, you can modify X and Y parameters to position the origin center.

Tăirere

Rezultatul acestui filtru poate fi mai mare decât imaginea originală. Cu opțiunea implicită Ajustează, stratul va fi automat redimensionat după cum este necesar când filtrul este aplicat. Cu opțiunea Taie rezultatul va fi tăiat la limita stratului.

5.9.4. Exemple

Fig. 17.70. Cu text

Cu text

Dacă tocmai ați scris textul, trebuie să aplatizați imaginea înainte de a utiliza filtrul.


Fig. 17.71. Cu două bare orizontale

Cu două bare orizontale