3.6. Neclaritate mediană

3.6.1. Prezentare generală

În timp ce filtrul neclaritate gaussiană calculează media pixelilor învecinați, filtrul neclaritate mediană calculează valoarea mediană:

Fig. 17.18. Calcularea medianei

Calcularea medianei

Un chenar 3x3. Valori în ordine ascendentă. Mediană înconjurată de roșu.


Acest calcul nu creează o valoare nouă și niciun pixel nereprezentativ din vecinătate nu va afecta rezultatul. Deci, filtrul păstrează marginile și colțurile rotunde. Acesta este utilizat pentru a reduce zgomotul, în special zgomot de sare și piper, și șterge zgârieturi de pe fotografii.

3.6.2. Activarea filtrului

Puteți găsi acest filtru în meniul imaginii sub FiltreNeclaritateNeclaritate mediană...

3.6.3. Opțiuni

Fig. 17.19. Parametrii filtrului median

Parametrii filtrului „median”

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notă] Notă

Aceste opțiuni sunt descrise în Secțiune 2, „Caracteristici obișnuite”.

Vecini

Forma zonei învecinate. Trei opțiuni: Pătrat, Cerc (implicit), Romb. Diferențele sunt subtile și nu previzibile: experimentează pe pânza de editare pentru a face acest lucru ușor.

Fig. 17.20. Zona mediană

Zona „mediană”

Rază=3.......... stânga: pătrat

Mijloc: cerc.......... Dreapta: romb


Rază

Raza vecinătății. Creșterea razei crește neclaritatea. Contrar filtrului gaussian, marginile nu sunt estompate. Colțurile sunt rotunjite și suprafețe convexe sunt erodate.

Fig. 17.21. Neclaritate mediană vs neclaritate gaussiană

Neclaritate „mediană” vs neclaritate „gaussiană”

Stânga: origine

Mijloc: median

Dreapta: Gaussiană


Mărirea exagerată a razei poate crea efecte nedorite:

Stânga: origine

Dreapta: Rază=100

Procente

În mod implicit, filtrul de neclaritate mediană găsește valoarea mediană în vecinătatea fiecărui pixel. În ciuda numelui său, filtrul poate găsi de fapt *orice* procent arbitrar, nu doar mediana (de exemplu, 50 de procente). Parametrul "procente" controlează procentul utilizat pentru componentele de culoare. Valorile inferioare schimbă imaginea spre tonuri mai întunecate și valori mai mari față de cele mai strălucitoare.

Stânga: origine

Mijloc: procent=0. Imaginea este mai închisă. Tulpinile sunt mărite, dar ascuțite.

Dreapta: procent=100. Imaginea este mai luminoasă și mult încețoșată.

Procentual alfa

Pentru a vedea efectul acestui parametru, aveți nevoie de o imagine cu transparență. Dacă canalul alfa este opac peste tot, rezultatul va fi, de asemenea, complet opac, indiferent de procentaj.

Valorile inferioare pentru parametrul Procentual alfa deplasează imaginea spre mai multă transparență, iar valorile mai mari schimbă imaginea spre mai multă opacitate, unde o valoare de 50% este echilibrată. Aproximativ vorbind, valorile mai mici de 50% fac regiunile opace ale imaginii mai reduse, în timp ce valorile mai mari de 50% fac regiunile opace ale imaginii mai mari.

Stânga: origine. Imaginea are un canal alfa. Un cerc este transparent.

Mijloc: procente=0%. Cercul transparent este lărgit.

Dreapta: Alfa procent=100%. Cercul transparent este redus.

Politica Abyss

Politica Abyss (administrarea bordurilor) este descrisă în Abyss policy.

Precizie înaltă

Această opțiune evită tăierea și punerea în carantină dar este mai înceată.

3.6.4. Utilizare neclaritate mediană

Reducerea zgomotului de sare și piper

Stânga: origine (de la Wikipedia)

Mijloc: rază=1 aplicată de două ori

Dreapta: radius=1 aplicat de trei ori

Reducerea zgârieturilor

Stânga: origine

Mijloc: rază=2

Dreapta: rază=1 aplicat de două ori. Imaginea este mai puțin încețoșată.