5.4. Gravare

5.4.1. Prezentare generală

Fig. 17.52. Exemplu pentru filtrul Gravare

Exemplu pentru filtrul „Gravare”

Imagine originală

Exemplu pentru filtrul „Gravare”

Gravare aplicată


Acest filtru produce un efect de gravură: imaginea este întoarsă în alb și negru, iar unele linii orizontale de înălțime variabilă sunt trase în funcție de valoarea pixelilor subiacenti. Efectul rezultat amintește de gravuri găsite în monede și ilustrații de carte veche.

[Notă] Notă

Filtrul Gravare operează numai pe selecții și straturi plutitoare cu un canal alfa. În cazul în care stratul activ nu are un canal Alpha vă rugăm să-l adăugați înainte.

5.4.2. Activarea filtrului

Acest filtru se găsește în meniul ferestrei imagine sub Filtre DistorsionareGravare.

5.4.3. Opțiuni

Fig. 17.53. Opțiuni Gravare

Opțiuni „Gravare”

Prestabiliri, previzualizare, vizualizare împărțită
[Notă] Notă

Aceste opțiuni sunt descrise în Secțiune 2, „Caracteristici obișnuite”.

Înălțime

Această opțiune specifică înălțimea liniilor de gravură. Valoarea merge de la 2 la 16.

Lățime linie limită

Dacă această opțiune este activată, liniile subțiri nu sunt trase pe suprafețe de culoare contigue. A se vedea figura de mai jos pentru un exemplu rezultat folosind această opțiune.

Fig. 17.54. Exemplu rezultat al opțiunii Lățime linie limită

Exemplu rezultat al opțiunii Lățime linie limită

Imagine originală

Exemplu rezultat al opțiunii Lățime linie limită

Opțiunea Limită lățime linie activată

Exemplu rezultat al opțiunii Lățime linie limită

Opțiunea Limită lățime linie dezactivată


Tăirere

Rezultatul acestui filtru poate fi mai mare decât imaginea originală. Cu opțiunea implicită Ajustează, stratul va fi automat redimensionat după cum este necesar când filtrul este aplicat. Cu opțiunea Taie rezultatul va fi tăiat la limita stratului.