16.6. Bølgjer

16.6.1. Oversyn

Figur 17.432. Eksempel for filteret «Bølgjer»

Eksempel for filteret «Bølgjer»

Originalbiletet

Eksempel for filteret «Bølgjer»

Ei «bølgjeramme»


16.6.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterArtistiskBølgjer.

16.6.3. Innstillingar

Figur 17.433. Innstillingane for filteret «bølgjer»

Innstillingane for filteret «bølgjer»

Amplityde

TODO

Bølgelengde

TODO

Talet på rammer

TODO

Inverter retning

TODO