16.7. Optimer

16.7.1. Oversyn

Ein animasjon kan innehalde mange biletlag, noe som kan gi svært store filer. Dette kan vere irriterande i nettsider. Optimeringsfilteret vil redusere filene utan at det går ut over animasjonen. Dette blir gjort ved at alle elementa som går igjen i alle laga bare blir lagra i eitt lag. Bare det som er forandra i kvart lag blir lagra.

GIMP inneheld to optimeringsfilter: Optimer (Differanse) og Optimer (GIF). Sluttresultatet blir nokså nær det same for begge filtra.

16.7.2. Å opne filteret

Desse filtra finn du i biletmenyen:

  • FilterAnimasjonOptimer (Differanse)

  • FilterAnimasjonOptimer (for GIF)

  • FilterAnimasjonDeoptimer

16.7.3. Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

In this animation, the red ball goes downwards and past vertical bars. File size is 600 kB.

Optimer (Differanse)

File size moved to 153 kB. Layers held only the part the background which will be used to remove the trace of the red ball. The common part of layers is transparent.

Optimer (for GIF)

File size moved to 154 kB, a bit bigger in the present example, but layer size has been reduced. Layers held only a rectangular selection which includes the part of the background which will be used to remove the trace of the red ball. The common part of layers is transparent.

16.7.4. Deoptimer

Filteret «Deoptimer» fjerner all optimalisering gjort på ein lagbasert animasjon slik at biletet blir tilbakeført til originalbiletet. Du kan bruke dette valet dersom du ønskjer å redigere animasjonen sjølv om det ikkje er mogleg å angre tidlegare endringar.