12.2. Legg til fasettkant

12.2.1. Oversyn

Figur 17.256. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet. Det farga rektangelet er utvald

Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «Legg til fasettkant»


Dette filteret lagar ein fasettkant rundt eit utvald område i biletet ved hjelp av avbilding (sjå nedanfor). Dersom biletet ikkje inneheld eit utvald område, har filteret ingen verknad.

Figur 17.257. Eksempel på bruk av filteret, med avbilding

Eksempel på bruk av filteret, med avbilding

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret, med avbilding

Humpkartet

Eksempel på bruk av filteret, med avbilding

Eksempel på bruk av filteret


12.2.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterDekorLegg til fasettkant.

12.2.3. Innstillingar

Figur 17.258. Innstillingane for filteret «Legg til fasettkant»

Innstillingane for filteret «Legg til fasettkant»

Breidde

Du bestemmer her breidda på kanten. Største breidda er 30 pikslar.

Arbeid på kopi

Dersom du har merka av for dette valet, vil filteret opprette eit nytt vindauge med filteret brukt på ein kopi av biletet. Originalbiletet vere uforandra.

Behald humplaget

Når det er merka av for dette valet, vert det genererte avbildingslaget lagt inn som eit nytt, ikkje synleg lag: