11.16. Softglow (legacy)

11.16.1. Oversyn

Figur 17.240. Example for the «SoftGlow (legacy)» filter

Example for the «SoftGlow (legacy)» filter

Originalbiletet

Example for the «SoftGlow (legacy)» filter

Filter «Softglow (legacy)» applied


This filter lights the image with a soft glow, like the old trick smearing vaseline on the lens. Softglow (legacy) produces this effect by making bright areas of the image brighter.

11.16.2. Aktivering av filteret

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterArtistiskMjukglød

11.16.3. Innstillingar

Figur 17.241. Innstillingane for filteret «mjukglød»

Innstillingane for filteret «mjukglød»

Førehandsvising

Førehandsvisinga syner endringane i biletet etter kvart som du endrar parametra. Endringane vert ikkje lagt inn i biletet før du trykker på knappen OK.

Glødradius

Denne glidebrytaren styrer kor sterk effekten skal vere.

Lysstyrke

Denne kontrollen vert brukt for å bestemma kor mykje lysare dei lyse områda skal verta.

Skarpleik

Denne kontrollen bestemmer kor skarpt definert, eller kor diffus effekten skal vere.