2.2. Lighten Layer Modes

The «Lighten» group contains layer modes that make the result lighter.

Gjer berre lysare

Figur 8.15. Eksempel på lagmodus «gjer berre lysare»

Eksempel på lagmodus «gjer berre lysare»

Top layer at 100% opacity using «Lighten only» mode.


I modus Gjer berre lysare vert kvar komponent i kvar piksel i det øvre laget samanlikna med tilsvarande komponentar i det nedre laget. Den høgste verdien i kvar samanlikning vert brukt i det nye biletet. Dersom det eine laget er einsfarga svart, vert det nye biletet identisk med det andre laget. Er det eine laget kvit, vert resultatet naturleg nok kvit.

The mode is commutative; the order of the two layers doesn't matter (except for transparent areas in the bottom layer).

Luma/Luminance lighten only

Figur 8.16. Example for layer mode «Luma/Luminance lighten only»

Example for layer mode «Luma/Luminance lighten only»

Top layer at 100% opacity using «Luma/Luminance Lighten only» mode.


Luma/Luminance Lighten only mode compares the luminance of each pixel in the upper layer with the corresponding one in the lower layer and uses the larger value in the resulting image. Completely black layers have no effect on the final image and completely white layers result in a white image. Luma is the perceptual version of Luminance.

The mode is commutative; the order of the two layers doesn't matter (except for transparent areas in the bottom layer).

Skjerm

Figur 8.17. Eksempel på lagmodus «skjerm»

Eksempel på lagmodus «skjerm»

Top layer at 100% opacity using «Screen» mode.


Screen mode inverts the values of each of the visible pixels in the two layers of the image. (That is, it subtracts each of them from 1.0.) Then it multiplies them together, and inverts this value again. The resulting image is usually brighter, and sometimes «washed out» in appearance. The exceptions to this are a black layer, which does not change the other layer, and a white layer, which results in a white image. Darker colors in the image appear to be more transparent.

Metoden er kommutativ, dvs. at det er likegyldig kva rekkefølgje laga er i.

Avskygging

Figur 8.18. Eksempel på lagmodus «avskygging»

Eksempel på lagmodus «avskygging»

Top layer at 100% opacity using «Dodge» mode.


Dodge mode divides the pixel value of the lower layer by the inverse of the pixel value of the top layer. The resulting image is usually lighter, but some colors may be inverted.

Avskygging er ein eigentleg ein fotografisk teknikk frå mørkerommet, og går ut på skygge av for lyset slik at deler av biletet vert litt mindre eksponert enn resten av biletet. Dette kan få fram fleire detaljar i skyggeområda. I GIMP får du denne effekten best fram når du nyttar teikneverktøya på gråskalabilete.

Addisjon

Figur 8.19. Eksempel på lagmodus «addisjon»

Eksempel på lagmodus «addisjon»

Top layer at 100% opacity using «Addition» mode.


Addition mode is very simple. The pixel values of the upper and lower layers are added to each other. The resulting image is usually lighter. The equation can result in color values greater than 1.0.

Metoden er kommutativ, dvs. at det er likegyldig kva rekkefølgje laga er i.