2.3. Darken Layer Modes

The «Darken» group contains layer modes that make the result darker.

Gjer berre mørkare

Figur 8.20. Eksempel på lagmodus «gjer berre mørkare»

Eksempel på lagmodus «gjer berre mørkare»

Top layer at 100% opacity using «Darken only» mode.


I modus Gjer berre mørkare vert kvar komponent i kvar piksel i det øvre laget samanlikna med tilsvarande komponentar i det nedre laget. Den minste verdien i kvar samanlikning vert brukt i det nye biletet. Dersom det eine laget er einsfarga kvit, vil det nye biletet vere identisk med det andre laget. Er det eine laget svart, vert resultatet naturleg nok svart.

Metoden er kommutativ, dvs. at det er likegyldig kva rekkefølgje laga er i.

Luma/Luminance darken only

Figur 8.21. Example for layer mode «Luma/luminance darken only»

Example for layer mode «Luma/luminance darken only»

Top layer at 100% opacity using «Luma/Luminance Darken only» mode.


Luma/luminance Darken only mode compares the luminance of each pixel in the upper layer with the corresponding one in the lower layer and uses the smaller value in the resulting image. Completely white layers have no effect on the final image and completely black layers result in a black image. Luma is the perceptual version of Luminance.

The mode is commutative; the order of the two layers doesn't matter (except for transparent areas in the bottom layer).

Multipliser

Figur 8.22. Eksempel på lagmodus «multipliser»

Eksempel på lagmodus «multipliser»

Top layer at 100% opacity using «Multiply» mode.


Multiply mode multiplies the pixel values of the upper layer with those of the layer below it. The result is usually a darker image. If either layer is white, the resulting image is the same as the other layer. If either layer is black, the resulting image is completely black.

The mode is commutative; the order of the two layers doesn't matter (except for transparent areas in the bottom layer).

Etterbelys

Figur 8.23. Eksempel på lagmodus «etterbelys»

Eksempel på lagmodus «etterbelys»

Top layer at 100% opacity using «Burn» mode.


Burn mode inverts the pixel value of the lower layer, divides that by the pixel value of the upper layer, then inverts the result. It tends to make the image darker, somewhat similar to «Multiply» mode.

Også Etterbelys er ein fotografisk teknikk frå mørkerommet, og går ut på å eksponera deler av biletet litt ekstra. Dette kan få fram fleire detaljar i høglysområda. I GIMP får du denne effekten best fram når du nyttar teikneverktøya på gråskalabilete.

Linear burn

Figur 8.24. Example for layer mode «Linear burn»

Example for layer mode «Linear burn»

Top layer at 100% opacity using «Linear Burn» mode.


Linear Burn mode adds the pixel values of the upper and lower layers, and then subtracts 1.0. It tends to make the image darker, somewhat similar to «Multiply» mode.