5.19. Fest til hjelpelinjer

Denne kommandoen koplar funksjonen Fest til hjelpelinjer på eller av. Når funksjonen er aktivert, vert hjelpelinjene gjort «magnetiske». Dette betyr at dersom du flytter eit utval (eller eit lag) og slepp dette, veret utvalet soge inn til næraste hjelpelinje og sett fast der. Dette kan du nytte deg av for nøyaktig plassering av biletelement langs ei hjelpelinje. (Sjå eventuelt Vis hjelpelinjer).

5.19.1. Aktivering

  • Du har tilgang til dette menyvalet frå biletmenyen via VisFest til hjelpelinjer.