5.6. Spegelvend og roter (0°)

Du har tilgang til dette menyvalet frå biletmenyen via VisSpegelvend og roter (0°).

Denne kommandoen opnar ein undermeny:

Figur 16.51. Undermenyen for «Spegelvend og roter»

Undermenyen for «Spegelvend og roter»

Denne kommandoen verkar på visinga, ikkje på biletet. Gå til BileteTransformer for å gjera endringane i biletet..

Desse kommandoane forklarer seg sjølv. Legg merke til at «!» er tastesnarvegen for Tilbakestill spegelvend og roter som set biletet tilbake til den opphavlege tilstanden.

The Andre … opnar eit dialogvindauge der du kan setja ein nøyaktig vinkel for roteringa:

Figur 16.52. Dialogvindauget for «Vel rotasjonsvinkel»

Dialogvindauget for «Vel rotasjonsvinkel»