5.12. Fargehandtering

Du har tilgang til dette menyvalet frå biletmenyen via VisFargehandsaming.

Denne menyoppføringa opnar ein undermeny der du kan handsama utskriftsimulering:

Figur 16.61. Undermenyen for «Vis/Fargehandsaming»

Undermenyen for «Vis/Fargehandsaming»

[Notat] Notat

Det er også ein fargehandsamingsmeny i biletmenyen for fargeprofilar.