2.2. Å legge til eit utval i eit eksisterande utval

Verktøya har ulike innstillingar som du kan setje opp. Du kan bestemme utvalsmodus for kvart av utvalsverktøya slik:

Figur 7.8. Å utvide eit rektangelutval med lassoen

Å utvide eit rektangelutval med lassoen

Biletet viser eit eksisterande rektangelutval. Vel lassoen, hald nede Shift-tasten og lag eit frihandsutval som inkluderer det eksisterande utvalet. Slepp opp museknappen og det nye områdetet vert inkludert i det eksisterande utvalet.

[Notat] Notat

For å arbeide meir nøyaktig kan du bruke snarmaska.