4. Å bruke snarmaskemodus

  1. Opna eit bilete eller begynn på eit nytt

  2. Aktiver snarmaska ved å trykke på knappen i nede til venstre biletvindauget. Dersom det finst eit utval i biletet, vert maska laga med innhaldet frå dette.

  3. Choose any drawing tool. Paint on the QuickMask with black to remove selected areas, and paint with white to add selected areas. Use gray colors to partially select areas.

    Du kan også lage eit utval med eit av utvalsverktøya og bruke fyllverktøyet for å fylle dette med svart, kvitt eller grått. Dette øydelegg ikkje snarmaskemarkeringane.

  4. Slå snarmaska av ved å trykke på snarmaskeknappen i nedre, venstre hjørnet i biletvindauget. Dei marsjerande maura vil dukke opp igjen.