3.16. Gni ut

Figur 14.104. Symbolet for «gni ut» i verktøykassa

Symbolet for «gni ut» i verktøykassa

The Smudge tool evokes finger painting . With GIMP-2.10, it works in two ways:

3.16.1. Aktivering

Du kan hente fram dette verktøyet anten

  • through ToolsPaint ToolsSmudge in the image menu,

  • ved å klikke på verktøysymbolet i verktøykassa

  • eller med tastesnarvegen S.

3.16.2. Valtastane (normalinnstillinga)

Shift

Shift-tasten gjer at utglattingsverktøyet teiknar rette linjer. Held du nede Shift medan du klikkar på venstre museknapp, vert det teikna ei rett linje. Klikkar du fleire gonger, skjer utglattinga i rette linjer frå sluttpunktet til den førre linja.

Figur 14.105. Symbolet for «gni ut» i verktøykassa

Symbolet for «gni ut» i verktøykassa

Shift click and drag to create line


Ctrl

Tastekombinasjonen Ctrl + Shift gjer at verktøyet teiknar i vinklar delelege med 15°. (15°, 30° osv.)

3.16.3. Innstillingar

Figur 14.106. Smudge Options

Smudge Options

Normalt blir innstillingane for det valde verktøyet vist under verktøykassa. Dersom dette ikkje er tilfelle, kan du få tilgang til dei frå biletmenyen via VindaugeDialogvindaugeVerktøyinnstillingar som vil opne verktøyinnstillingane for det aktive verktøyet.

Opacity; Brush; Size; Aspect ratio; Angle; Spacing; Hardness; Force; Dynamics; Dynamics Options; Apply Jitter; Smooth stroke; Lock brush to zoom

Du finn ei beskriving av innstillingar som gjeld mange eller alle teikneverktøya under felles innstillingar for teikneverktøya.

Hard edge: this option gives a hard contour to the smudged area.

Grad

This option could be called "Smudge length" since it sets the length of the smudging effect in a stroke.

Figur 14.107. Rate example

Rate example

1: Rate=20 2: Rate=60 3: Rate=90


No erasing effect

If smudging will decrease alpha of some pixels; this alpha is not decreased if this option is checked, and so pixels are not erased. This is useful to fill a gap between two color areas.

Figur 14.108. An example of "No erasing" from the programmer

An example of "No erasing" from the programmer

Without "No erasing effect"

An example of "No erasing" from the programmer

With "No erasing effect"


Trykk

We already saw the different behavior of the «Flow» option when it is set to 0.00 (works as the original Smudge tool) and set to more than 0.00 (uses the foreground color for smudging).

«No erasing effect» and «Flow» are new options in GIMP-2.10. Here are comments and examples from the programmer of these options in gimp-forum.net: