7.53. Skaler laget

Kommandoen Skaler laget opnar dialogvindauget «Skaler laget» der du kan endra storleiken på laget og innhaldet i det. All skalerering, opp eller ned, vil reduserer kvaliteten på biletet. I dette vindauget er det difor lagt inn nokre val som styrer biletkvaliteten.

7.53.1. Aktivering

Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagSkaler laget

7.53.2. Beskriving av dialogen «Skaler laget»

Figur 16.141. Dialogvindauget for «Skaler laget»

Dialogvindauget for «Skaler laget»

Lagstorleik

Når du forstørrar eller forminskar eit bilete, veret kvaliteten på biletet alltid litt forringa. Sjå nedanfor.

Breidde og høgde

Når du opnar dialogvindauget, vert dei gjeldande verdiane for laget viste i dialogboksane. Du set dei nye verdiane for Breidde og Høgde anten ved å skriva tal i tekstboksen eller bruka pilane. Til vanleg vil forholdet mellom høgde og breidde vere konstant, men ved å klikka på lenkjesymbolet kan du opna lenkja og såleis skriva inn verdiar uavhengige av kvarandre. Om du gjer dette, er det sjølvsagt ein risiko for at laget kan verta noko forvrengt.

Dersom du vil bruke andre måleeiningar enn pikslar, finn du desse i nedtrekksmenyen. Vel du prosent, vert storleiken sett relativ til originalstorleiken. Brukar du fysiske måleeininga som t.d. mm, må du vera observant på X/Y oppløysinga til biletet.

If you enlarge a layer, the missing pixels are calculated by interpolation, but no new details are added. The more the layer is enlarged, and the more times it is enlarged, the more blurred it becomes. The exact result of the enlargement depends upon the interpolation method you choose. After scaling, you can improve the result by using the Sharpen (Unsharp Mask) filter, but it is much better for you to use a high resolution when scanning, taking digital photographs or producing digital images by other means. It is an inherent characteristic of raster images that they do not scale up well.

Kvalitet

Nedtrekksmenyen vert brukt for å velje kva metode GIMP skal bruke for å fjerne eller legge til pikslar.

Interpolasjon
Ingen

Det vert ikkje brukt noko som helst form for interpolering. Pikslane vert forstørra eller fjerna på same måten som ved zooming. Gir låg kvalitet, men er svært rask.

Lineær

Denne metoden er eit godt kompromiss mellom fart og kvalitet.

Kubisk

Gir det beste resultatet, men kan ta lang tid.

Sinc (Lanczos3)

Lanczos-metoden (uttale: «lan'zosj») bruker den matematiske funksjonen sinc[10] for å rekne ut høgkvalitets interpolasjon.[10] Sinus cardinalis