3. Det store steget ut i verda

Versjon 1.0

Versjon 1.0 blei sleppt ut 5. juni 1998. GIMP var endeleg stabil nok til å kunne annonserast over heile verda til profesjonell bruk.

Versjon 1.2

GIMP version 1.2.0 kom 25. desember 2000. Denne utgåva var stort sett ei feilretta utgåve av 1.0, med eit litt forbetra brukargrensesnitt.