10.5. Undermenyen «Python-Fu»

Figur 16.267. Undermenyen «Python-Fu»

Undermenyen «Python-Fu»

Normalt inneheld denne undermenyen berre Python-Fu-konsollen slik som på biletet.

Python-Fu er ei samling av Pythonmodular som vert brukte i samband med libgimp for å skriva programtillegg («plug-ins») for GIMP.

10.5.1. Aktivering av undermenyen

 • Du har tilgang til denne menyposten på biletmenyen via FilterPython-Fu

10.5.2. Python-Fu-konsollen

Python-Fu-konsollen er eit dialogvindauge som køyrer eit «Python shell», dvs. eit Python tolkeprogram. Konsollen bruker rutiner frå det interne GIMP-biblioteket libgimp.

Du kan bruke Python-Fu-konsollen for å teste ut Python-kommandoane interaktivt.

Konsollen inneheld eit stort hovudvindauge for inn- og uttdata der du kan skrive Python-kommandoar. Når du skriv inn ein Python-kommando i innskrivingsboksen og trykker på Enter-tasten vert kommandoen handsama av Python og både kommandoen du skreiv inn og returverdien for denne vert skriven ut i hovudvindauget, eventuelt ei feilmelding dersom det er feil i kommandoen.

Figur 16.268. Python-Fu-konsollen

Python-Fu-konsollen

Knappane i Python-Fu-konsollen

Lagra

Eit trykk på denne knappen vil lagra innhaldet i hovudvindauget, altså inn- og utdata frå Python-Fu-konsollen, inklusive «>>>»-teikna).

Tøm

When you click on this button, the content of the main window will be removed. Note that you can't get back the removed content using the Save command.

Bla gjennom («Browse»)

Klikk på denne knappen for å opna prosedyrelesaren med ein ekstra knapp Bruk nedst i vindauget.

Når du trykker på knappen Bruk i prosedyrelesaren vert det limt eit oppkall til den valde prosedyren inn i konsollvindauget som ein Python-kommando:

Innskrive PDB-prosedyre

Du må nå berre bytte ut parameternamna (her: «width», «height» og «type») med høvelege verdiar, for eksempel

image = pdb.gimp_image_new(400, 300, RGB)

Trykk deretter Enter for å køyre kommandoen.

You can (and should!) use the constants you find in the description of the procedure's parameters, for example «RGB-IMAGE» or «OVERLAY-MODE». But note that you have to replace hyphens («-») with underscores («_»): RGB_IMAGE, OVERLAY_MODE.

[Tips] Tips

Python-Fu er ikkje avgrensa til å kalle opp prosedyrar frå PDB, (GIMP sitt prosedyrearkiv). For å lage eit nytt biletobjekt som det i eksemplet ovanfor, kan du også skrive

       image = gimp.Image(width, height, type)
      

(med aktuelle verdiar for «width», «height» og «type»).

Lukk

Trykk på denne knappen for å lukke konsollen.