8.33. Sepia

8.33.1. Oversyn

Figur 16.211. Eksempel på bruk av filteret «Sepia»

Eksempel på bruk av filteret «Sepia»

Originalbilete

Eksempel på bruk av filteret «Sepia»

«Sepia» brukt


Sepiafilteret imiterer sepiatoning for å legge ei varm bruntone på eit svart/kvitt-bilete.

8.33.2. Aktivering

Du finn denne funksjonen i menyen FargarMindre metningSepia …

8.33.3. Innstillingar

Figur 16.212. Vala i «Sepia»

Vala i «Sepia»

Effektstyrke

This slider lets you control how much the effect blends into the original image. 0.000 is no effect at all, 1.000 is completely replacing the image with its sepia-toned version.

sRGB

This checkbox allows you processing the image in either sRGB gamma-corrected (checked) or linear (unchecked) color space.