14.7. Plasma

14.7.1. Oversyn

Figur 17.343. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «Plasma»


Fargane dette filteret lagar er fullstendig metta. Dersom dei sterke fargane ikkje passer i biletet, kan du oppnå interessante verknader ved å avmette biletet med menyvalet FargarMindre metning.

14.7.2. Aktivering

This filter is found in the image window menu under FiltersRenderNoisePlasma….

14.7.3. Innstillingar

Figur 17.344. Innstillingane for filteret «Plasma»

Innstillingane for filteret «Plasma»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notat] Notat

These options are described in Del 2, «Common Features».

Turbulens

Med denne glidebrytaren bestemmer du kor komplekse skyene skal verre. Eit høgt tal gir harde skyer noko liknande oljemaling, medan eit lågt tal gir mjukare skyer som kan minne om røyk eller damp.

Tilfeldig frø

This option controls the randomization element. The New Seed will generate a new seed. There is no reason to use anything else unless you want to be able to repeat the exact same pattern of randomization on a later occasion.