5.3. Relieff

5.3.1. Oversyn

Figur 17.56. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «relieff»


Filteret omformar biletet slik at det liknar på eit relieff. Lyse område blir løfta og mørke område blir senka. Du har full kontroll over kor sterk relieffverknaden skal bli.

5.3.2. Aktivering av filteret

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterForvrengningarRelieff

5.3.3. Innstillingar

Figur 17.57. Innstillingane for filteret «Relieff»

Innstillingane for filteret «Relieff»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notat] Notat

These options are described in Del 2, «Common Features».

Emboss Type
Relieff

This changes the colors in your image to grayscale and the relief is more pronounced, looking like metal. Although the image looks grayscale, its color mode is not changed. In most cases this means it will stay RGB, but you can also use this filter on Indexed and Grayscale images.

Bumpmap (preserve original colors)

Gir ein mjuk relieffverknad i originalfargane.

Asimut

Denne kontrollen bestemmer kva himmelretning lyset skal kome frå. Utgangspunktet 0° tilsvarar aust (frå høgre), 90° tilsvarar nord (ovanfrå), 180° vest (frå venstre) og 270° sør (nedanfrå).

Elevasjon

Elevation is the height from the horizon (0°), in principle up to the zenith (90°), but here it means up to the opposite horizon (180°).

Djupn

Bumps are higher and hollows deeper when Depth increases.