5.3. Relieff

5.3.1. Oversyn

Figur 17.50. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «relieff»


Filteret omformar biletet slik at det liknar på eit relieff. Lyse område blir løfta og mørke område blir senka. Du har full kontroll over kor sterk relieffverknaden skal bli.

Dette filteret kan bare brukast på RGB-bilete. For andre fargemodus er filteret utilgjengeleg.

5.3.2. Aktivering av filteret

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterForvrengningarRelieff

5.3.3. Innstillingar

Figur 17.51. Innstillingane for filteret «Relieff»

Innstillingane for filteret «Relieff»

Presets, Preview, Split view
[Notat] Notat

These options are described in Del 2, «Common Features».

Funksjon
Punktkopling

Gir ein mjuk relieffverknad i originalfargane.

Relieff

Gir eit meir markert relieff i gråtoner. Liknar meir på relieff laga i metall.

Emboss Type
Relieff

Default: it turns your image to grayscale and relief is more marked, looking like metal. Although the image looks grayscale, it remains a RGB image.

Punktkopling

Gir ein mjuk relieffverknad i originalfargane.

Asimut

Denne kontrollen bestemmer kva himmelretning lyset skal kome frå. Utgangspunktet 0° tilsvarar aust (frå høgre), 90° tilsvarar nord (ovanfrå), 180° vest (frå venstre) og 270° sør (nedanfrå).

Elevasjon

Denne kontrollen bestemmer kva himmelhøgde lyset skal kome frå («solhøgda»). Utgangspunktet er 0° som tilsvarar at lyset kjem frå horisonten. 90° betyr at lyset kjem rett ovanfrå (zenith) og 180° at lyset kjem frå motsett horisont.

Djupn

Bumps are higher and hollows deeper when Depth increases.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.