2.18. Vis i filhandsamaren

Du har tilgang til denne oppføringa på biletmenyen via FilVis i filutforskaren

Denne kommandoen opnar mappa som inneheld det aktive biletet i filutforskaren.