2.19. Lukk

Menyvalet Lukk lukker det aktive biletvindauget. Kommandoen er ikkje tilgjengeleg dersom det ikkje er noko opna bilete.

Closing an image is not undoable: once it is closed, everything is gone, including the undo history. If the image is not «clean» — that is, if you have changed it since the last time you saved it — you are asked to confirm that you really want to close it.

[Notat] Notat

An image is only marked as clean when it is saved as an XCF file. Exporting to a different image format does not mark a changed image as clean, since it does not preserve all the information in the image.

2.19.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne oppføringa på biletmenyen via FilLukk

  • eller med snarvegen Ctrl+W.

  • I dei fleste operativsystema kan du også lukke biletet ved å klikke på ein «lukk»-knapp ein eller annan staden i tittellinja for biletet. Plasseringa av ein slik knapp vert bestemt av operativsystemet (OS) og korleis dette er sett opp. Er ingen bilete opna, vil eit trykk på denne knappen lukke GIMP.