2.5. Opna som lag

Kommandoen Opna som lag opnar dialogvindauget Opna bilete. Laga i den valde fila vert lagt inn i det aktive biletet som dei øvste laga.

2.5.1. Aktivering

  • Du har tilgang til dette innslaget på biletmenyen via FilOpna som lag

  • eller med snarvegen Ctrl+Alt+O.