3.8. Lim inn

Kommandoen Lim inn legg det som måtte finnast på utklippstavla frå siste «Kopier» eller «Klipp ut» inn i biletet. Det innlimte biletet vert lagt inn som eit «flytande utval» og vert vist som eit eige lag i lagdialogen.

If there is an existing selection on the canvas, it is used to align the pasted data. If there is already a selection, the data is pasted using the selection as a center point. If you want the selection to be used as a clipping region for the pasted data, you should use the «Paste Into Selection» command.

[Notat] Notat

Du kan berre ha eitt flytande utval i biletet. Du kan heller ikkje arbeide på andre lag før du har forankra eller fjerna det flytande utvalet.

3.8.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne menyoppføringa frå biletmenyen via RedigerLim inn

  • eller med snarvegen Ctrl+V.