4. Arbeida i Windows

Dokumentasjonen her var for gammal. Sjå i staden our README for gimp-help.