2. Selectie Gereedschappen

Afbeelding 14.7. De Selectie Gereedschappen

De Selectie Gereedschappen

2.1. Algemene Eigenschappen

Selection tools are designed to select regions from the active layer so you can work on them without affecting the unselected areas. Each tool has its own individual properties, but the selection tools also share a number of options and features in common. These common features are described here; the variations are explained in the following sections for each tool specifically. If you need help with what a selection is in GIMP, and how it works, see Selection.

Er zijn zes selectie gereedschappen:

 • Rechthoekigselectie

 • Ovale selectie

 • Vrije selectie (de Lasso)

 • Selecteer aaneengesloten gebieden (de Toverstaf)

 • Op-kleur-selectie

 • Semi-automatisch selecteren (Intelligente Scharen)

 • the Foreground Select.

Het Pad gereedschap kan op een bepaalde manier ook beschouwd worden als een Selectie gereedschap: elk gesloten pad kan geconverteerd worden naar een selectie. Het Pad gereedschap kan echter veel meer, en heeft ook niet dezelfde eigenschappen als de andere Selectie gereedschappen. Het Pad gereedschap wordt beschreven in een eigen hoofdstuk.

2.1.1. Toetsencombinaties (Standaard instellingen)

Het gedrag van de Selectie gereedschappen veranderd als u de Ctrl, Shift en/of Alt toetsen ingedrukt houdt tijdens het gebruik van de Selectie gereedschappen.

[Opmerking] Opmerking

Gevorderde gebruikers waarderen de sneltoetsen zeer, maar voor beginners zijn ze vaak verwarrend. Gelukkig zijn de eigenschappen vaak ook aan te passen via knoppen in het Gereedschaps venster in plaats van de sneltoetsen te gebruiken. Het aanpassen via de knoppen wordt zometeen besproken.

Ctrl

Tijdens het maken van een selectie kan het vasthouden van de Ctrl toets twee verschillende uitwerkingen hebben, afhankelijk de manier waarop u het doet:

 • Houdt u de toets vast voordat u de muisknop indrukt om de selectie te beginnen, dan zal deze nieuwe selectie werken in de modus om de selectie toe te voegen, zolang als u de muisknop vast houdt.

 • Drukt u de Ctrl toets pas in nadat u de selectie begonnen bent door middel van een muisklik, dan is het effect afhankelijk van het exacte gereedschap dat u op dit moment gebruikt.

Alt

Houdt u de Alt ingedrukt dan kunt u de huidige selectie verplaatsen. Let wel, hiermee verplaatst u de selectie (dus het gebied dat geselecteerd is) maar niet de inhoud van de selectie. Als de hele afbeelding verplaatst moet worden in plaats van alleen de selectie, probeert u dan Shift+Alt.

Shift

Tijdens het maken van een selectie kan het vasthouden van de Shift toets twee verschillende uitwerkingen hebben (net zoals de Ctrl toets), afhankelijk de manier waarop u het doet:

 • Houdt u de toets vast voordat u de muisknop indrukt om de selectie te beginnen, dan zal deze nieuwe selectie werken in de modus om de nieuwe selectie van de huidige selectie af te trekken, zolang als u de muisknop vast houdt.

 • Drukt u de Shift toets pas in nadat u de selectie begonnen bent door middel van een muisklik, dan is het effect afhankelijk van het exacte gereedschap dat u op dit moment gebruikt.

Ctrl+Shift

Using Ctrl+Shift together can do a variety of things, depending on which tool is used. Common to all selection tools is that the selection mode will be switched to intersection, so that after the operation is finished, the selection will consist of the intersection of the region traced out with the pre-existing selection. It is an exercise for the reader to play with the various combinations available when performing selections while holding Ctrl+Shift and releasing either both or either prior to releasing the mouse Left Button.

Key modifiers to move selections

Ctrl+Alt+Left-click-and-drag and Shift+Alt+Left-click-and-drag are used to move selections. See Paragraaf 2.1, “Moving or Resizing a Selection”.

Spatiebalk

Pressing the Space bar while using a selection tool transforms this tool into the Navigation cross as long as you press the bar, allowing you to pan around the image instead of using the scroll-bars when your image is bigger than the canvas. This is the default option: in Preferences/Image Windows, you can toggle the Space bar to the Move tool.

2.1.2. Opties

Here we describe the tool options that apply to all selection tools: options that apply only to some tools, or that affect each tool differently, are described in the sections devoted to the individual tools. The current settings for these options can be seen in the Tool Options dialog, which you should always have visible when you are using tools. To make the interface consistent, the same options are presented for all selection tools, even though some of them don't have any effect for some of the tools.

Afbeelding 14.8. Common options of selection tools

Common options of selection tools

Modus

De Modus bepaald de manier waarop de selectie die u maakt gecombineerd wordt met de (huidige) bestaande selectie. Deze opties komen overeen met de al beschreven sneltoetsen. Zoals gezegd maken gevorderde gebruikers meestal gebruik van de sneltoetsen, omdat deze sneller werken. Voor beginners is het echter gemakkelijker om de modus knoppen te gebruiken.

De vervang modus zorgt ervoor dat de huidige selectie verwijderd wordt, en vervangen door de nieuwe selectie wanneer deze nieuwe selectie gemaakt wordt.

De modus om de selectie toe te voegen zorgt ervoor dat de nieuwe selectie toegevoegd wordt aan huidige selectie. De nieuwe selectie en de huidige selectie vormen dan samen een geselecteerd gebied.

De modus om de selectie van de huidige selectie af te trekken doet precies dat: het resultaat is het gebied van de huidige selectie dat niet in de nieuwe selectie zit.

In de Snij modus bestaat het resultaat uit het overlappende gedeelte van de huidige selectie en de nieuwe selectie (ook wel de intersectie geheten).

Anti-aliasing

This option only affects some selection tools: it causes the boundary of the selection to be drawn more smoothly.

Zachte Randen

Met de zachte randen optie ingeschakeld wordt de rand van de selectie vervaagt, door punten rondom deze rand slechts gedeeltelijk te selecteren. Meer informatie over Zachte randen vindt u in het betreffende hoofdstuk.

When this option is checked, a Radius option appears. Default value is 10 pixels: higher image resolution, higher radius.