Bijlage B. Defecten (Bugs) rapporteren en verzoeken om aanvullingen

Inhoudsopgave

1. Vaststellen dat het inderdaad een defect is
2. Melden van het defect

Het is jammer, maar helaas is er nog geen enkele versie van GIMP die perfect werkt. Het is nog betreurenswaardiger dat er nooit zo'n versie zal komen. Ondanks alle inspanningen om alles te laten werken is het onvermijdelijk dat een programma dat zo ingewikkeld is, af en toe de weg kwijtraakt en zelf zou kunnen crashen.

Maar het feit dat defecten onvermijdelijk zijn, betekent niet dat we ons er zondermeer bij neer moeten leggen. Als u een defect in GIMP constateerd, willen de ontwikkelaars daar graag van op de hoogte gesteld worden, zodat ze dit tenminste kunnen proberen op te lossen.

Zoals veel andere vrije software projecten maakt GIMP gebruik van een defect(bug)-rapportage systeem dat Bugzilla genoemd wordt. Dit is een erg effectief, web gebaseerd systeem dat duizenden defect-meldingen kan bijhouden zonder daarbij de draad kwijt te raken. In feite is het GIMP-Bugzilla systeem onderdeel van de Bugzilla gegevensbank van het hele Gnome-project. Op het tijdstip dat dit geschreven werd bevatte Gnome-Bugzilla 148632 defect-meldingen, oh nee, maak daar 148633 van.

[Tip] Tip

The procedure for making an enhancement request—that is, for asking the developers to add a missing feature—is the same as the procedure for reporting a bug.

In common with many other free software projects, GIMP uses a bug-reporting mechanism called GitLab. This is a very powerful web-based system, capable of managing thousands of bug reports without losing track. In fact, GIMP shares its GitLab database with the entire Gnome project.

1. Vaststellen dat het inderdaad een defect is

Het eerste dat u dient te doen, voordat u een melding van het defect maakt, is het verifieren dat het daadwerkelijk een defect is. Het is moeilijk om een methode voor het vaststellen hiervan te geven die altijd werkt, maar het lezen van de handleidingen is zeker nuttig en navraag doen op IRC's of maillijsten kan erg verhelderend werken. Als u werkelijk een crash ondervindt in plaats van wat meer voorkomend wangedrag, is de kans groot dat het hier om een echt defect gaat: Goed uitgedachte programmatuur zal niet zondermeer crashen. In ieder geval als u echt serieuze moeite gedaan heeft om te bepalen of het een echt defect vbetreft en er nog steeds niet zeker van bent, staat het u vrij om het defect als zodanig te melden: het ergste dat er kan gebeuren is dat een beetje tijd van het ontwikkeling-team verspilt.

[Opmerking] Opmerking

Er zijn een paar bekende redenen waarom GIMP kan crashen, maar die te ingewikkeld zijn gebleken om een reparatie te rechtvaardigen. Een ervan is bijvoorbeeld GIMP iets latn doen wat om enorme hoeveelheden geheugen vraagt, zoals het maken van een afbeelding van 1x1.000.000 beeldpunten.

Ook moet u zich ervan verzekeren dat u een recente versie van GIMP gebruikt: het melden van defecten die al gecorrigeerd zijn is werkelijk een verspilling van tijd voor iedereen. (GIMP-1 wordt niet meer bijgewerkt, dus als u dat nog gebruikt en er fouten in vindt rest u niets anders dan een migratie naar GIMP-2 of ermee leren leven.) Als u de ontwikkelversie gebruikt moet u zeker weten dat u de laatste versie gebruikt voor u het defect meldt.

If after due consideration you still think you have a legitimate bug report or enhancement request, the next step is to go to GIMP's list of issues (https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues/), and try to see whether somebody else has already reported the same thing.

1.1. Find a Specific Bug

Enter some (space separated) search terms, e.g.

filter crash

in the "Search or filter results..." text box and press Enter. By default you only see open reports; you can change this by clicking "All" above the search field.

The result is either a list of bug reports – hopefully not too long – or a message saying Sorry, your filter produced no results. If you don't find a related bug report by doing this, it may be worth trying another search with different terms. If in spite of your best efforts, you file a bug report and it ends up being closed as a duplicate, don't be too upset: it has happened repeatedly to the author of this documentation.